Steen Steensen Blicher
Pastor z Vejlby. Historia kryminalna


Ilustracja na okładce: Frans Hals, Portret mężczyzny, 1623, Yale University Art Gallery

Wydawca

Wydawcą książki Pastor z Vejlby jest Stowarzyszenie Nasza Gmina, powołane w 2015 roku w celu szeroko rozumianego podnoszenia standardów życia społeczno-kulturalnego w gminie Książ Wielkopolski oraz w całym powiecie śremskim i w innych miejscach w Polsce, gdzie aktywnie działają członkowie Stowarzyszenia.

W szczególności cele Stowarzyszenia to m.in.:
  • Animacja kultury i wspieranie twórczości.
  • Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej.
  • Ochrona lokalnego dziedzictwa i badanie lokalnej historii.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez działalność wydawniczą.

KRS 0000563140 • NIP 7851799981 • REGON 36178425
Konto: PKO BP 09 1020 4160 0000 2202 0176 6534

Kontakt:
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski
tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.comStowarzyszenie Nasza Gmina
© Katarzyna Gwincińska 2017-2024. All Rights Reserved

książka  |  autor  |  początek  |  wydawca

gir@ffe